Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2013

Daru
09:34
Biedny Krzyś, biedna Krysia.
Daru
09:33
Koty gazowe.

November 15 2013

Daru
00:33

November 02 2013

Daru
13:21
5385 ae6f 500
Trzeba sprawdzić
Reposted fromXavax Xavax viaatoman atoman

October 04 2013

Daru
10:34
Studentka z Katowic w zamian za wróżbę dała 18-letniej Romce 100 zł i złoty pierścionek. - Za pół godziny, jak powiesz abrakadabra, wrócą do ciebie - obiecała nastolatka. Niestety, zaklęcie nie zadziałało.
18-latka bierze pieniądze i wróży. 'Jak powiesz abrakadabra, to kasa do ciebie wróci'

abrakadabra
Tags: abrakadabra

October 03 2013

Daru
08:22
Koniecznie.
Reposted byjalokim0iaminterfaced

September 30 2013

Daru
21:30
6378 5165 500
Reposted fromlukensz lukensz viamodrzew modrzew

September 26 2013

Daru
00:04

September 24 2013

Daru
20:37
0655 2029
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal viatomashevska tomashevska
Daru
20:31
2455 56f4
Daru
20:30
3760 808a
Reposted fromsobol sobol viatomashevska tomashevska
Daru
20:30
0877 507c
Welcome to Mordor
Reposted fromBeatka Beatka viatomashevska tomashevska
Daru
20:28
2144 57c8 500
Taki jeden kebab w Kielcach...
Reposted frompl pl viaatoman atoman
09:34

September 08 2013

Daru
21:04
Play fullscreen
Best city ever.

August 31 2013

Daru
20:42

August 30 2013

23:01
2780 56af
Reposted frommagica magica viamodrzew modrzew
Daru
22:54
7930 a000
Reposted fromkatsiu katsiu viamodrzew modrzew
Daru
22:52
Reposted fromSardion Sardion viapokemon pokemon
Daru
22:52
Reposted fromSardion Sardion viapokemon pokemon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl